Kara za wyburzenie ściany działowej – czy wyburzenie wymaga pozwolenia?

Kara za wyburzenie ściany działowej

Popularnym sposobem na zwiększenie przestrzeni mieszkania jest ingerencja w płaszczyzny, które oddzielają poszczególne pomieszczenia. Takie działanie jest podejmowane ze względu na zmieniające się potrzeby mieszkaniowe lokatorów. Czy wymaga ono uzyskania pozwolenia budowlanego? Czy jest kara za wyburzenie ściany działowej?

Kara za wyburzanie ściany działowej – mieszkania własne i spółdzielcze

Posiadasz prawo własności mieszkania i chcesz dokonać jego modernizacji? Zastanawiając się, czy możesz otrzymać karę za wyburzenie ściany działowej w obrębie jednego lokalu, pamiętaj, że jest ona pozbawiona wpływu na parametry techniczne i użytkowe istniejącego obiektu. Można w nią ingerować na zasadzie bieżącej konserwacji. Wówczas nie należy martwić się ewentualnymi konsekwencjami. Zrobisz to bez konieczności pozwolenia na budowę.

W przypadku mieszkań spółdzielczych takie działania wymagają zgłoszenia do spółdzielni mieszkaniowej. To dlatego, że jest to organ odpowiedzialny za utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym, który musi być świadomy wszelkich ruchów, nawet o najmniejszym wpływie na konstrukcję obiektu.

Wyburzanie ścian działowych oddzielających lokale

Inaczej wygląda sytuacja, gdy płaszczyzna przedzielająca wnętrze budynku rozdziela dwa lokale. W świetle prawa ingerencję w tego typu konstrukcje zalicza się do robót budowlanych, których celem jest przebudowa. Kara za wyburzenie ściany działowej może być wówczas nałożona w momencie zmiany parametrów użytkowych i technicznych obiektu.

Może Ci się spodobać również