Podstawa nabycia nieruchomości – co to jest?

Podstawa nabycia nieruchomości

Sprzedaż własności mieszkaniowej wymaga od właściciela skompletowania głównej dokumentacji. Niezbędnik stanowi podstawa nabycia nieruchomości – mieszkania, domu jednorodzinnego i nie tylko. Może przyjmować różne formy. Sprawdź, jakie są najpopularniejsze z nich.

Co może być podstawą nabycia nieruchomości?

Zakup lokalu mieszkalnego odbywa się w oparciu o kilka czynności prawnych. W obrocie nieruchomościami występuje m.in. sprzedaż, spadek bądź darowizna. W każdej z wymienionych sytuacji niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji, w tym podstawy nabycia mieszkania. Ta musi być przechowywana, ponieważ stanowi konieczność w momencie przekazywania prawa własności.

Poszczególne dokumenty potwierdzają odpowiednie czynności prawne, które są podstawą nabycia nieruchomości. W przypadku zakupu mieszkania na wolnym rynku potrzebna jest umowa kupna-sprzedaży, wstępująca w formie aktu notarialnego. Jeśli przejęcie prawa do użytkowania lokalu odbywa się na zasadzie spuścizny, nie obejdzie się bez aktu poświadczenia dziedziczenia. Tutaj również może nim być akt notarialny bądź postanowienie sądu o stwierdzeniu uzyskania spadku. Dokumentacja przygotowywana przez notariusza jest wymogiem również przy darowiźnie.

Podstawy nabycia nieruchomości – gdzie szukać?

Niezbędne informacje można znaleźć w księdze wieczystej. Wszelkie dokumenty, które uchodzą za podstawę nabycia mieszkania bądź nieruchomości, znajdują się w dziale I pt. „Spis praw związanych z własnością”, Są one potrzebne dla notariusza przy planowanej sprzedaży lokalu.

Trzeba zaznaczyć, że osoby uprawnione do sporządzania aktów notarialnych gromadzą je przez 10 lat. Odpisy będące podstawą nabycia mieszkania można więc uzyskać w kancelariach, w których przygotowano stosowne dokumenty. Po upływie 10 lat oryginały przekazywane są do archiwum Sądu Rejonowego. To właśnie tam należy złożyć wniosek o wydanie odpisu.

A co w sytuacji, gdy pojawia się potrzeba uzyskania postanowienia sądu o uzyskaniu nieruchomości w spadku? Kopię można otrzymać w sądzie, w którym toczyło się postępowanie.

Kolejny przypadek to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ze względu na to, że mieszkanie należące do spółdzielni nabywane jest m.in. na skutek umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa, przy takich dokumentach forma aktu notarialnego nie jest wymagana. Niezbędny odpis można uzyskać w spółdzielni mieszkaniowej. Wystarczy udać się na miejsce i zawnioskować o jego sporządzenie.

Inne dokumenty określające podstawę nabycia nieruchomości

Akt notarialny jako pismo potwierdzające prawo własności to nie wszystko. Mając do czynienia z gruntami rolnymi, podstawą nabycia nieruchomości jest akt posiadania ziemi bądź dokument potwierdzający nieodpłatne przekazanie gospodarstwa rolnego następcy.

Potwierdzeniem kupna mieszkania są również dokumenty historyczne – akt nadania ziemi lub układ carski. Oprócz tego w obiegu występują decyzje administracyjne, umowa dożywocia, umowa renty dożywotniej, odwrócona hipoteka. Jak widać, można mieć do czynienia z wieloma różnymi przypadkami, jeśli chodzi o podstawy nabycia mieszkania.

Podstawa nabycia nieruchomości – co oprócz niej?

Potwierdzenie stanu prawnego lokalu mieszkalnego wymaga również kilku innych dokumentów. Oprócz podstawy nabycia nieruchomości jest to m.in. wypis z księgi wieczystej. Zawiera informacje dotyczące właścicieli, obciążeń, hipotek czy też ograniczeń w użytkowaniu. Można go uzyskać w Sądzie Rejonowym. Dostępny jest też w formie internetowego wydruku z portalu centralnej bazy ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kolejna rzecz to dokumentacja budowlana. Potwierdza, że projekt zrealizowano poprawnie, bez żadnych wad. Koniecznością przy sprzedaży jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdza brak zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości oraz i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wspomnieć należy też o takich pismach jak:

  • zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wypis z rejestru gruntów i z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • zaświadczenie dotyczące braku zameldowania na pobyt stały oraz czasowy,
  • zaświadczenie, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

Podstawa nabycia mieszkania bądź dowolnej nieruchomości to dokument, który opisuje przeniesienie własności, jak i również okoliczności dokonania transakcji. Można w niej odnaleźć treści, które nie zawsze ujawniane są w Księdze Wieczystej. Jej znajomość jest więc niezbędna, chcąc podejmować wszelkie decyzje na rynku mieszkaniowym.

Może Ci się spodobać również