Nowa ustawa deweloperska 2022 – jakie zmiany czekają nas w branży nieruchomości?

Przed branżą nieruchomości kolejne wyzwania. Od 1 lipca 2022 zacznie obowiązywać nowa ustawa deweloperska. Wprowadzane zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony nabywców lokali oraz uregulowanie kilku kwestii związanych z procesem transakcyjnym. Ustawa zawiera m.in. nowe przepisy dotyczące umów rezerwacyjnych. Opisujemy, na co muszą przygotować się deweloperzy i osoby, które kupują nieruchomości.

Kogo dotyczy nowa ustawa deweloperska?

Wprowadzone 1 lipca 2022 zmiany w bezpośredni sposób dotyczą zarówno deweloperów, jak i ich klientów. Pierwsza z wymienionych grup musi przygotować się na dodatkowe wydatki związane ze sprzedawanymi nieruchomościami, nieco utrudniony przepływ gotówki (późniejsze wypłaty z rachunków powierniczych), a także więcej formalności i wyzwań, dotyczących przekazywania lokali nabywcom. Z kolei kupujący muszą liczyć się z możliwym wzrostem cen mieszkań czy domów.

Jakie najważniejsze zmiany wprowadza nowa ustawa deweloperska od 1 lipca 2022?

Wśród najważniejszych nowości na pewno trzeba wymienić utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG). Jego celem jest przede wszystkim maksymalnie skuteczne zabezpieczenie środków, które wpłacane są przez kupujących mieszkania w przypadku upadłości dewelopera lub banku, który prowadzi mieszkaniowy rachunek powierniczy. Deweloperzy będą zobowiązani do odprowadzania składek do DFG od każdej wpłaty nabywców w wysokości od 0,1% do 1% kwoty brutto. Warto wspomnieć również o tym, że przed wypłatą środków z mieszkaniowych rachunków powierniczych, bank zweryfikuje dewelopera pod względem niezalegania z podatkami czy składkami ZUS oraz zobowiązań finansowych wobec podwykonawców.

Zmiany obejmują także wady wykryte w lokalach przez nabywców. W sytuacji, w której klient uzna, że dane mieszkanie ma wadę istotną, może odmówić odbioru nieruchomości i odstąpić od umowy, jeśli deweloper nie usunie usterki w określonym terminie. W przypadku wad innych niż istotne, nabywca ma prawo żądać ich naprawy w jednym z trzech wskazanych w ustawie terminów. Gdy deweloper nie wywiąże się z tego obowiązku, kupujący może usunąć wadę we własnym zakresie, a następnie żądać zwrotu pieniędzy od dewelopera.

Nowe przepisy dotyczące umów rezerwacyjnych – co warto wiedzieć?

Nowelizacja ustawy deweloperskiej wprowadza również regulacje w zakresie zasad sporządzania umów rezerwacyjnych. Od 1 lipca 2022 r. będą one musiały mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Co istotne, opłata rezerwacyjna nie może być wyższa, niż 1% ceny nieruchomości wskazanej w prospekcie informacyjnym. Kupujących dodatkowo chroni zapis o obligatoryjnym zwrocie opłaty lub zaliczeniu jej do ceny lokalu, jeśli umowa między stronami zostanie zawarta.

Na koniec warto wspomnieć o tym, że nowa ustawa deweloperska od 1 lipca 2022 zmieni także ilość informacji znajdujących się w prospektach informacyjnych. Od tej pory muszą one obejmować również dane na temat ewentualnych planowanych inwestycji w promieniu aż 1 km od terenu objętego określonym przedsięwzięciem deweloperskim. Ponadto wskazany powinien zostać termin, w którym deweloper przeniesie na nabywcę prawo własności nieruchomości.

Może Ci się spodobać również