trojmiasto Export: 2021-04-15, full


full2661dewelopermieszkanie51.874211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2660dewelopermieszkanie63.554311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2659dewelopermieszkanie39.734211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2658dewelopermieszkanie49.904311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2657dewelopermieszkanie58.414311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2656dewelopermieszkanie52.013311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2655dewelopermieszkanie63.643311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2654dewelopermieszkanie39.813211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2653dewelopermieszkanie503311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2652dewelopermieszkanie52.543311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2651dewelopermieszkanie52.142311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2650dewelopermieszkanie63.792311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2649dewelopermieszkanie39.982211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2648dewelopermieszkanie50.102311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2647dewelopermieszkanie58.622311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2646dewelopermieszkanie52.281311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2645dewelopermieszkanie63.871311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2644dewelopermieszkanie39.981211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2643dewelopermieszkanie50.201311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2642dewelopermieszkanie58.721311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2641dewelopermieszkanie51.874211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2640dewelopermieszkanie63.554311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2639dewelopermieszkanie39.734211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2638dewelopermieszkanie49.904311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2637dewelopermieszkanie58.414311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2636dewelopermieszkanie52.013311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2635dewelopermieszkanie63.643311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2634dewelopermieszkanie39.813211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2633dewelopermieszkanie503311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2632dewelopermieszkanie58.543311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2631dewelopermieszkanie52.142311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2630dewelopermieszkanie63.792311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2629dewelopermieszkanie39.982211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2628dewelopermieszkanie50.102311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2627dewelopermieszkanie58.622311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2626dewelopermieszkanie52.281311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2625dewelopermieszkanie63.871311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2624dewelopermieszkanie39.981211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2623dewelopermieszkanie50.201311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie2622dewelopermieszkanie58.721311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1996dewelopermieszkanie51.874311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1994dewelopermieszkanie63.554311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1992dewelopermieszkanie39.734211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1990dewelopermieszkanie49.904311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1988dewelopermieszkanie58.414311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1986dewelopermieszkanie52.013311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1984dewelopermieszkanie63.643311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1982dewelopermieszkanie39.813211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1980dewelopermieszkanie503311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1978dewelopermieszkanie58.543311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1976dewelopermieszkanie52.142311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1974dewelopermieszkanie63.792311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1972dewelopermieszkanie39.982211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1970dewelopermieszkanie50.102311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1966dewelopermieszkanie58.622311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1959dewelopermieszkanie52.281311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1957dewelopermieszkanie63.871311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1955dewelopermieszkanie39.981211biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1953dewelopermieszkanie50.201311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11933dewelopermieszkanie58.721311biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11400dewelopermieszkanie61,5422202011biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111399dewelopermieszkanie61,4413202011biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie1380dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11379dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11378dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11377dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11376dewelopermieszkanie104,4703202211RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11375dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11374dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11373dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11372dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11371dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11370dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11369dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11367dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11366dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11365dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11364dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11363dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11362dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11357dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11360dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11359dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11358dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11356dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11354dewelopermieszkanie104,4703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11353deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie44881095.9413202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11352deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie44881095.9413202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11351deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie44881095.9413202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11350deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie44881095.9413202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11349deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246553.0703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11348deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246553.0703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11347deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246553.0703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11346deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246553.0703202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11345deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11344deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11343deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11342deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11341deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11340deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11339deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11335deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11334deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202011RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111333deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111332deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111331deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111330deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111329deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111328deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111327deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111326deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111325deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111324deweloperNowa Inwestycja w Rumi – Leśna Zatoka 121m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję, dzięki czemu balkony (o pow. ok. 10m2) będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym o pow. ok. 38m2. Dwie funkcjonalne sypialnie z miejscem na szafy (ok. 13m2) oraz łazienkę (ok. 5m2). Dodatkowym atutem będą poddasza o pow. ok. 39 m2 (75 m2 liczonych po podłodze), które będzie można dowolnie zaaranżować i dostosować do własnych potrzeb. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie448810121,3013202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111267deweloperNowa inwestycja w Rumi Leśna Zatoka – 67m2Inwestycja „Leśna Zatoka” przy ul. Cegielnianej w Rumi została zaprojektowana jako zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, w którym przewidziano łącznie 52 lokale mieszkalne. W I etapie oddamy do użytku 12 mieszkań – odbiory planujemy w IV kwartale 2020. Jest to doskonała propozycja dla Klientów poszukujących przestronnego mieszkania bądź domu w zabudowie szeregowej z ogrodem w atrakcyjnej cenie. W pobliżu osiedla „Leśna Zatoka” znajdują się szkoła podstawowa, centrum handlowe, punkty usługowe. Blisko jest także do aquaparku. Dojazd do Redy, Wejherowa oraz aglomeracji trójmiejskiej jest możliwy z wykorzystaniem komunikacji miejskiej oraz głównych dróg dojazdowych. Mieszkania będą posiadały przejrzysty rozkład oraz duże przeszklenia od strony południowo zachodniej, dzięki czemu wnętrza będą rozświetlone przez dłuższą część dnia. Ułożenie budynków zostało zaplanowane tak, by zapewnić jak najkorzystniejszą ekspozycję ogrodów (o pow. ok. 65m2), które będą przyjemną przestrzenią do wypoczynku. Mieszkanie posiada indywidualne wejście, przestronny salon wraz z aneksem kuchennym oraz wyjściem do ogrodu. Funkcjonalna sypialnia oraz gabinet z miejscem na szafy. Dodatkowo zaprojektowano wiatrołap – również z wnęką na przechowywanie. W standardzie otrzymają Państwo rozprowadzoną instalację alarmową, jak również drzwi antywłamaniowe. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się 10 minut od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887081… Wyświetl numer , gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie34246567,1503202111RumiaCegielnianabiuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11194deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M3„Rodziewiczówny” 5 kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony o pow. ok. 5 – 10 m2, zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie dwu pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na parterze z ponadstandardową powierzchnią ogrodu ok. 113m2. W salonie zaprojektowano duże przeszklenia. Amatorów gotowania zapewne ucieszy fakt zaprojektowanej odrębnej kuchni. Niewątpliwie południowo wschodnia ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również obszerna garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnia oraz przedpokój z miejscem na szafy. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie42173662,0202202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111111194_1.jpg1194_2.jpg1194_3.jpg1193deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M6„Rodziewiczówny” 5 to kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony (5 – 10 m2), zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie dwu pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na I piętrze z dwoma balkonami o pow. ok. 4,5m2 oraz 7,5m2. W salonie zaprojektowano duże przeszklenia. Zapewne amatorów gotowania ucieszy fakt zaprojektowania odrębnej kuchni. Niewątpliwie dwustronna ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również ponadstandardowa garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnie oraz przedpokój z miejscem na szafy. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie42793862,0212202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11111193_1.jpg1193_2.jpg1193_3.jpg1192deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M2„Rodziewiczówny” 5 kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony (5 – 9 m2), zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie dwu pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na parterze z największą dostępną powierzchnią ogrodu ok. 155m2. W salonie zaprojektowano duże przeszklenia. Amatorów gotowania zapewne ucieszy fakt zaprojektowanej odrębnej kuchni. Niewątpliwie południowo zachodnia ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również obszerna garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnie oraz przedpokój z miejscem na szafy. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie43118162,4902202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111111192_1.jpg1192_2.jpg1192_3.jpg1192_4.jpg1191deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M11„Rodziewiczówny” 5 to kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony o pow. od 5 do 10 m2, zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie dwu pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na II piętrze z dwoma przestronnym balkonami o pow. 4,5m2 oraz 7,5m2. W salonie zaprojektowano duże przeszklenia. Zapewne amatorów gotowania ucieszy fakt zaprojektowania odrębnej kuchni (również z wyjściem na balkon). Niewątpliwie dwustronna ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również ponadstandardowa garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnia oraz przedpokój z miejscem na szafy. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie42138361,0722202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11111191_1.jpg1191_2.jpg1191_3.jpg1190deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M9„Rodziewiczówny” 5 kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony o pow. od 5 do 10 m2, zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie trzy pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na II piętrze z dwoma przestronnymi balkonami o pow. ok. 4,5 oraz niespełna 10m2. W salonie z aneksem kuchennym zaprojektowano duże przeszklenia. Niewątpliwie dwustronna ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnie oraz przedpokój z miejscem na szafy. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie42096961,0122202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11111190_1.jpg1190_2.jpg1190_3.jpg1190_4.jpg1189deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M7„Rodziewiczówny” 5 kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony (5 – 10 m2), zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie dwu pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na I piętrze z dwoma balkonami o pow. ok. 7,5m2 oraz niespełna 9m2. W salonie zaprojektowano duże przeszklenia. Zapewne amatorów gotowania ucieszy fakt zaprojektowania odrębnej kuchni. Niewątpliwie dwustronna ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również ponadstandardowa garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnia oraz przedpokój z miejscem na szafy. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie41854061,5512202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11111189_1.jpg1189_2.jpg1189_3.jpg1189_4.jpg1188deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M1„Rodziewiczówny” 5 kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony (5 – 9 m2), zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie trzy pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na parterze z ponadstandardową powierzchnią ogrodu o powierzchni ok. 113m2. W salonie z aneksem kuchennym zaprojektowano duże przeszklenia. Niewątpliwie trójstronna ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnie oraz przedpokój z miejscem na szafy. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie41595661,1703202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie111111188_1.jpg1188_2.jpg1188_3.jpg1187deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M12„Rodziewiczówny” 5 kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony o pow. od 5 do 10 m2. Mieszkanie trzy pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na II piętrze z przestronnym balkonem o pow. ok. 5m2. W salonie z aneksem kuchennym zaprojektowano duże przeszklenia. Niewątpliwie dwustronna ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnie oraz przedpokój z miejscem na szafy. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie41510460.1623202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11111187_1.jpg1187_2.jpg1187_3.jpg1187_4.jpg1186deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M8„Rodziewiczówny” 5 kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony (5 – 10 m2), zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie trzy pokojowe, wprost idealne dla Rodziny. Usytuowane na I piętrze z przestronnym balkonem o pow. niespełna 10m2. W salonie z aneksem kuchennym zaprojektowano duże przeszklenia. Niewątpliwie dwustronna ekspozycja dodaje uroku. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również garderoba. Całość zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób: sypialnie oraz przedpokój z miejscem na szafy. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie41065260,3913202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11111186_1.jpg1186_2.jpg1186_3.jpg1186_4.jpg1186_5.jpg1184deweloperNowa inwestycja – Rodziewiczówny M4„Rodziewiczówny” 5 kameralna, 12 rodzinna inwestycja zaprojektowana w nowoczesnym stylu, harmonizującym z otoczeniem okolicznej zabudowy. Podczas projektowania inwestycji zadbaliśmy o komfort przyszłych mieszkańców. Pomimo tylko dwóch pięter budynek będzie wyposażony w windę. Niewątpliwym atutem inwestycji są przestronne balkony (5 – 10 m2), zadbaliśmy aby ta przestrzeń była dostępna nie tylko z pokoju dziennego ale również z sypialni. Mieszkanie dwu pokojowe, usytuowane na parterze z kameralnym ogrodem ok. 32m2. W salonie zaprojektowano duże przeszklenia. Amatorów gotowania ucieszy zapewne fakt zaprojektowanej „wyspy” w aneksie kuchennym. Niewątpliwie dodaje uroku wschodnia ekspozycja. Do dyspozycji przyszłych Właścicieli pozostaje również garderoba. Całość zaprojektowana w przemyślany sposób. Szkoła, przedszkole czy nawet basen są dosłownie o krok … 20m a tuż za rogiem znajduje się przystanek autobusowy, ryneczek, plac zabaw oraz malowniczo usytuowany w parku nad Zagórską Strugą Miejski Dom Kultury. Zapraszamy do biura sprzedaży mieszkań znajdującego się kilkaset metrów od inwestycji przy ul. Sopockiej 12/U2 w Rumi, zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu +48 887 081 000, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.mieszkanie30843044,7002202011RumiaRodziewiczówny 5biuro@maskoinvest.pl887081000Brakuje uzupełnićDodać miejsce w pluginie11111184_1.jpg1184_2.jpg1184_3.jpg