Czy sprzedaż nieruchomości z kredytem jest możliwa?

Kredytowanie zakupu mieszkania to wciąż najpowszechniejsza metoda nabycia nieruchomości w Polsce. Wieloletni okres kredytowania może jednak napotkać nieoczekiwane okoliczności, kiedy to właściciel podejmuje decyzję o sprzedaży nieruchomości objętej hipoteką. Czy tego typu transakcja jest w ogóle możliwa? W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, czy i jak sprzedać dom lub mieszkanie obciążone hipoteką. Jakie kwestie warto rozważyć przed sprzedażą? Na czym polega udział banku finansującego zakup nieruchomości w transakcji sprzedaży mieszkania?

Jak sprzedać dom lub mieszkanie obciążone hipoteką?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem? Jak sprzedać dom lub mieszkanie obciążone hipoteką? Oferta sprzedaży mieszkania wolnego od kredytu nie wymaga szczegółowego wyjaśnienia. Jedynym wymogiem formalnym przy transakcjach na nieruchomościach pozostaje stworzenie aktu notarialnego. Osoby sprzedające nieruchomość w trakcie obowiązywania umowy na kredyt hipoteczny muszą liczyć się z nieco większą liczbą formalności. Nie znaczy to jednak, że sprzedaż takiego domu lub mieszkania pozostaje niemożliwa do realizacji. Wręcz przeciwnie – polski rynek nieruchomości pełen jest ogłoszeń sprzedaży mieszkań obciążonych hipoteką. Cały proces omówimy z uwzględnieniem perspektywy sprzedającego, gdyż to na nim ciąży najwięcej obowiązków proceduralnych.

Proces sprzedażowy warto rozpocząć od poinformowania banku o swoich zamiarach. Pracownicy instytucji bankowej opracują dla kredytobiorcy pakiet dokumentów, w których znajdziemy m.in. zaświadczenie o pozostałej do spłaty kwocie kredytu, informację o ewentualnych opłatach dodatkowych za wcześniejszą spłatę zobowiązania czy promesę wykreślenia wpisu z księgi wieczystej. Promesa jest dokumentem, który wymaga odrębnego omówienia. Wniosek o jej uzyskanie składamy wtedy, gdy mamy już osobę deklarującą chęć zakupu lokalu. Termin ważności promesy bankowej w polskim prawie określony został na 30 dni. Jest to czas, w którym sprzedający musi dostarczyć umowę przedwstępną sprzedaży, najlepiej w formie aktu notarialnego. Promesa stanowi gwarancję pisemną, zobowiązującą bank do usunięcia wpisu w IV dziale Księgi Wieczystej natychmiast po uregulowaniu należności kredytowych.

Dalsze etapy transakcji na sprzedaż mieszkania z kredytem mogą przebiegać dwutorowo. Jeśli kupujący zamierza sfinansować zakup środkami kredytowymi, ma on teraz czas na załatwienie wszelkich formalności związanych z otrzymaniem kredytu hipotecznego. Proces sprzedaży przebiega dużo szybciej, jeśli zawieramy transakcjęz osobą dysponującą własnymi środkami na zakup nieruchomości. . Wówczas strona kupująca dokonuje przelewu na dwa konta bankowe. Pierwsza część kwoty pokrywa pozostałą wartość kredytu do zapłaty (a bank wykreśla wpis do hipoteki zgodnie z obietnicą zawartą w promesie); druga część trafia na konto sprzedającego.

Sprzedaż mieszkania z kredytem – kiedy warto o niej pomyśleć?

Z lektury powyższego akapitu wiesz już, czy można sprzedać mieszkanie z kredytem. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wcale nie oznacza, że dane mieszkanie będzie naszą własnością przez kilkadziesiąt lat. Sprzedaż mieszkania z kredytem jest jak najbardziej możliwa. Tego typu transakcje stają się konieczne w wielu sytuacjach życiowych, do których należy rozwód, utrata możliwości regularnej spłaty zobowiązania hipotecznego czy chociażby potrzeba zakupu większego lokalu spowodowana powiększeniem rodziny. Pamiętajmy jednak o poinformowaniu kupującego o fakcie istnienia wpisu do hipoteki

Może Ci się spodobać również